Thông tin máy chủThông Báo
Ai không vào dc game hoặc Mbot thì liên hệ GM hoặc MOD hỗ trợ nhé